Video ochrona i video analiza.

Video ochrona zamiast ochrony fizycznej lub doskonałe jej uzupełnienie.

Optymalizujemy koszty w zakresie bezpieczeństwa obiektów. Redukujemy lub całkowicie zastępujemy posterunki ochrony fizycznej przez technologię kamer CCTV w połączeniu z video analizą (sztuczną inteligencją) opartą o sprzętowe rozwiązania analityki video wykorzystujące algorytmy uczenia maszynowego.

System czuwa 24h godziny na dobę analizując otoczenie. W przypadku wykrycia włamania / wejścia do obiektu / wjazdu, automatycznie generowany jest alarm video, który zostaje poddany weryfikacji przez operatora w całodobowym Centrum Monitorowania. Maszyna wykrywa nieprawidłowości, a człowiek weryfikuje działanie maszyny. Takie połączenie daje rękojmię maksymalnej skuteczności systemu ochrony i minimalizuje błędy ludzi przy zachowaniu optymalnego poziomu kosztów.

| Sztuczna Inteligencja | Video Analiza | Video Ochrona | Video Weryfikacja | Video Patrol | Video Obchód |
| Rozpoznawanie Rejestracji | Mapy Ciepła | Termowizja | Rozpoznawanie Twarzy |