Polityka prywatności

Jak wykorzystujemy zgromadzone informacje?

Chcemy, aby każdy nasz Klient wiedział jednoznacznie jakie informacje gromadzimy i w jakim celu. Jako legalnie działająca firma zbieramy i gromadzimy dane Klientów w celach wykonania konkretnej usługi. Dane mogą być przetwarzane poza krajem zamieszkania Klienta. Każdy Klient ma dostęp do swoich danych osobowych, w taki sposób, aby sprawnie można było je zaktualizować lub usunąć, jeżeli nie musimy ich zachowywać w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych.

Informacje udostępnianie.

Nie udostępniamy danych osobowych firmom i organizacjom spoza grupy firm Amodeus, jeśli nie zajdzie co najmniej jedna z n/w okoliczności:

Klient wyraził zgodę – udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza grupy Amodeus, jeżeli Klient wyraził na to zgodę. Udostępnienie jakichkolwiek poufnych danych osobowych wymaga uzyskania pisemnej zgody Klienta.

Dane przetwarza podmiot zewnętrzny – dane przekazujemy podmiotom stowarzyszonym, które wspólnie wytwarzają usługę końcową dla Klienta lub innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Amodeus zgodnie z naszymi instrukcjami i Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.

Bezpieczeństwo informacji

Zajmowanie się bezpieczeństwem innych zobowiązuje, dlatego też, dokładamy wszelkich starań, aby chronić naszą firmę i naszych Klientów przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych. Podczas wykonywania usług dla naszych Klientów kładziemy olbrzymi nacisk na stosowanie poniższych elementów:

Szyfrowanie SSL – w wielu przypadkach i tam, gdzie to tylko możliwe staramy się stosować szyfrowanie danych.

ISO/IEC 27002 i AQAP – w trosce o bezpieczeństwo posiadanych przez nas danych, stosujemy zasady systemu bezpieczeństwa informacji w oparciu o normy międzynarodowe.

Dostęp Warunkowy – dodatkowo wspieramy proces bezpiecznego przetwarzania danych poprzez stosowanie dostępu warunkowego. Dostępu udzielamy tylko pracownikom i kontrahentom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby w pełni wytworzyć pełnowartościową usługę, wykonać zlecenie dla Klienta. Na mocy zwartych umów wszyscy nasi Pracownicy i Kontrahenci są zobowiązani do zachowania ścisłej tajemnicy i poufności, a tam, gdzie jest to wymagane do posiadania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego. Umowy przewidują nieuchronne i wysokie sankcje za niewywiązanie się z tych postanowień.

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów zamieszonych w serwisie w całości jak i w części bez wiedzy i zgodny autora. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)

Wszelkie materiały umieszczone w serwisie prezentujące warunki wykonania usług i/lub sprzedaży produktów, są informacją handlową i nie mogą być uznane za ofertę w rozumieniu art. 66 ustęp 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) i przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)